Voorbespreking

Voorbespreking

Sommige mensen moeten de dood onder ogen zien. Anderen willen erop voorbereid zijn, voor ooit. Niet alleen voor henzelf maar ook voor de naasten. Het kan rust geven als er al is nagedacht over de uitvaart en dat wensen en ideeën bekend zijn. De nabestaanden hoeven niet te raden naar wat de overledene gewild zou hebben en dat geeft ruimte om rustig afscheid te nemen.

U kunt contact met Osiris Uitvaart Amsterdam opnemen om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

De afspraken worden vastgelegd in een verslag. Ook krijgt u dan een overzicht van de te verwachten kosten.

U kunt ook zelf thuis met ideeën aan de slag. Hiervoor kunt u onze wensenlijst gebruiken.