​Uitvaartverzekering

​Uitvaartverzekering

Ook als u een uitvaartverzekering heeft, kunt u de begrafenis of crematie door Osiris Uitvaart Amsterdam laten begeleiden.

U bent altijd vrij in de keus voor een uitvaartonderneming.
​Als u dat wilt kunnen wij ook het contact met de verzekeraar leggen.
​Via een akte van cessie kunt u bijv. laten regelen dat de som van de uitvaartverzekering rechtstreeks wordt overgemaakt naar Osiris Uitvaart.