Column: Opbaren

Column: Opbaren

Er zijn een aantal overwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze om wel of niet thuis op te baren.

Het ‘mooie’ van een thuisopbaring is dat het afscheid in de loop van de dagen geleidelijk verloopt en nabestaanden op elk moment bij de overledene kunnen zijn. Ook helpt het bij het afscheid nemen om te zien dat het fysieke lichaam van degene die is overleden ook verandert.
Dat is tegelijkertijd voor andere mensen juist een reden om niet thuis op te baren: zij willen zich de overledene herinneren zoals ze was toen ze nog leefde.

Sinds enkele jaren is er de mogelijkheid tot een ‘lichte balseming’.

​Hierdoor gaat de conditie van het lichaam minder snel achteruit. Een ander voordeel hierbij is dat er dan geen gebruik meer hoeft  te worden gemaakt  van een koelplaat. (De koelplaat zelf is niet zo’n probleem, maar wel de koeling die ervoor zorgt dat de plaat koud genoeg blijft, en die een zoemend geluid produceert).

Soms denken mensen dat een thuisopbaring niet kan, omdat het een bovenwoning betreft en er geen lift in het pand is. Maar meestal is daar wel een oplossing voor te bedenken.

De essentie van ons vak is juist om in dit soort overwegingen het verschil te kunnen maken, mensen te informeren over oplossingen die zij niet (kunnen) weten en die hen in staat stelt om de keuze te maken die bij ze past.
En dat is wat ons vak zo mooi maakt!