Column: Bovengronds begraven

Column: Bovengronds begraven

Pas geleden bezocht ik de begraafplaats in Barcelona. Zoals gebruikelijk in landen rond de Middellandse Zee wordt hier bovengronds begraven. De overledene wordt in een vierkante nis in de muur geplaatst, die met een gedenksteen wordt verzegeld.

In Nederland is de grondwaterspiegel bepalend hoe diep een graf gegraven mag worden, maar bij bovengronds begraven is ‘the sky the limit’. In Barcelona zijn grafmuren wel 6 of meer verdiepingen hoog. Er rijdt zelfs een bus over de begraafplaats om de nabestaanden naar de plek van hun dierbare te brengen.

In Nederland beginnen enkele begraafplaatsen bovengrondse graven aan te bieden. Enerzijds om mensen tegemoet te komen die kiezen voor begraven, maar het vooruitzicht onder de grond te liggen tegenstaat. Anderzijds omdat de ruimte in randstedelijke gebieden schaars begint te worden, en bovengronds begraven een antwoord kan zijn op die situatie.

In Amsterdam heeft begraafplaats De Nieuwe Noorder als enige in de stad bovengrondse graven.

Maar wellicht volgen er binnenkort meer. Mocht deze vorm van begraven je aanspreken dan is een wandeling over de begraafplaats zeker de moeite waard om je eens te oriënteren op de mogelijkheden.