Vooraf

​Uitvaartverzekering

Ook als u een uitvaartverzekering heeft, kunt u de begrafenis of crematie door Osiris Uitvaart Amsterdam laten begeleiden. U bent altijd vrij in de keus voor een uitvaartonderneming. ​Als u dat wilt kunnen wij ook het contact met de verzekeraar leggen....
Meer informatie

Voorbespreking

Sommige mensen moeten de dood onder ogen zien. Anderen willen erop voorbereid zijn, voor ooit. Niet alleen voor henzelf maar ook voor de naasten. Het kan rust geven als er al is nagedacht over de uitvaart en dat wensen en...
Meer informatie

​Kosten uitvaart

Osiris Uitvaart Amsterdam houdt van duidelijkheid en inzichtelijkheid, ook in het factureren. De rekening bestaat uit de uren die besteed zijn aan de begeleiding (tegen een vast uurtarief) plus de kosten van de benodigde diensten en producten, die tegen inkoopprijzen worden berekend....
Meer informatie